- Cập nhật bảng giá chi tiết các dòng xe Isuzu: Xe tải isuzu loại thùng (kín, bạt, lửng…) mới nhất từ tháng 13/03/20223 - 01/04/2023.
Giá Xe Tải Isuzu tháng 03/2023

Cập nhật giá xe tải Isuzu trong tháng 03 năm 2023, tình hình dịch bệnh COVID-19 gây ảnh hưởng đến số lượng sản xuất Nhà máy Isuzu VIệt Nam,trong bối cảnh sức tiêu thụ sản phẩm xe tải trên thị trường tăng gây chậm trễ trong quá trình giao hàng của quý khách hàng. 

Nội dung bài viết

01,Giá xe tải Isuzu từ 1.5 tấn đến 2.5 tấn QKR77FE4

02,Giá xe tải Isuzu từ 1.9 tấn đến 2.8 tấn QKR QMR77HE4A, QKR QMR77HE4

03,Giá xe tải Isuzu từ 1.9 tấn đến 3 tấn NMR85HE4 

04,Giá xe tải Isuzu 3.5 tấn NPR85KE4 

05,Giá xe tải Isuzu 5 tấn ngắn NQR75LE4

06,Giá xe tải Isuzu 5 tấn dài NQR75ME4 

07,Giá xe tải Isuzu 6.5 tấn dài FRR90NE4 

08,Giá xe tải Isuzu 8 tấn dài FVR34UE4 

09,Giá xe tải Isuzu 8 tấn ngắn FVR34QE4

10,Giá xe tải Isuzu 8 tấn dài FVR34SE4 

11,Giá xe tải Isuzu 15 tấn ngắn FVM34TE4

12,Giá xe tải Isuzu 15 tấn dài FVM34WE4

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều trang không chính thống đăng tải giá xe Isuzu không chính xác làm hoang mang người tiêu dùng. Đại Lý 3S xe tải Isuzu Vân Nam cam kết mang lại cho Quý Khách Hàng giá chuẩn xác nhất khi khách hàng ký kết mua xe tại bất kỳ đại lý nào trên hệ thống Công Ty Isuzu Việt Nam trên toàn miền Nam.

Giá xe tải Isuzu QKR QLR77FE4 - Niêm yết hợp đồng: (Xe tải isuzu từ 1.5 tấn đến 2.5 tấn) 

-Giá xe tải Isuzu 1.9 tấn, 2.3 tấn thùng kín (tiêu chuẩn) QKR QLR77FE4: 511.300.000 VNĐ

-Giá xe tải Isuzu 1.9 tấn, 2.3 tấn thùng kín composite QKR QLR77FE4: 532.300.000 VNĐ

-Giá xe tải Isuzu 1.9 tấn, 2.3 tấn thùng kín bửng nâng QKR QLR77FE4: 553.800.000 VNĐ

-Giá xe tải Isuzu 1.9 tấn, 2.3 tấn thùng mui bạt (tiêu chuẩn) QKR QLR77FE4: 511.300.000 VNĐ
-Giá xe tải Isuzu 1.9 tấn, 2.3 tấn thùng mui bạt bửng nhôm QKR QLR77FE4: 545.800.000 VNĐ

-Giá xe tải Isuzu 1.9 tấn, 2.3 tấn thùng mui bạt bửng nâng QKR QLR77FE4: 553.800.000 VNĐ

-Giá xe tải Isuzu 1.9 tấn, 2.3 tấn thùng lửng QKR QLR77FE4: 501.300.000 VNĐ

-Giá xe tải Isuzu 1.9 tấn thùng Đông Lạnh Quyền Auto QKR QLR77HE4: (liên hệ điện thoại và zalo :0931 257 681)

-Giá xe tải Isuzu 1.9 tấn thùng Đông Lạnh Lamberet QKR QLR77HE4: (liên hệ điện thoại và zalo :0931 257 681)

Giá xe tải Isuzu QKR QMR77HE4 - Niêm yết hợp đồng: (Xe tải isuzu từ 1.9 tấn đến 2.8 tấn)

-Giá xe tải Isuzu 1.9 tấn, 2.3 tấn, 2.8 tấn thùng kín (tiêu chuẩn) QKR QMR77HE4: 559.100.000 VNĐ

-Giá xe tải Isuzu 1.9 tấn, 2.3 tấn, 2.8 tấn thùng kín composite QKR QMR77HE4: 581.100.000 VNĐ

-Giá xe tải Isuzu 1.9 tấn, 2.3 tấn, 2.8 tấn thùng kín bửng nâng QKR QMR77HE4: 604.100.000 VNĐ

-Giá xe tải Isuzu 1.9 tấn, 2.3 tấn, 2.8 tấn thùng mui bạt (tiêu chuẩn) QKR QMR77HE4: 558.600.000 VNĐ

-Giá xe tải Isuzu 1.9 tấn, 2.3 tấn, 2.8 tấn thùng mui bạt bửng nhôm QKR QMR77HE4: 596.100.000 VNĐ

-Giá xe tải Isuzu 1.9 tấn, 2.3 tấn, 2.8 tấn thùng mui bạt bửng nâng QKR QMR77HE4: 603.100.000 VNĐ

-Giá xe tải Isuzu 1.9 tấn, 2.3 tấn, 2.8 tấn thùng lửng QKR QMR77HE4: 547.100.000 VNĐ

-Giá xe tải Isuzu 1.9 tấn thùng Đông Lạnh Quyền Auto QKR QMR77HE4: (liên hệ điện thoại và zalo :0931 257 681)

-Giá xe tải Isuzu 1.9 tấn thùng Đông Lạnh Lamberet QKR QMR77HE4: (liên hệ điện thoại và zalo :0931 257 681)

Trên đây là thông số hiện có để tham khảo, quý khách hàng có thể lựa chọn xe tải Isuzu phù hợp. Tên gọi xe tải Isuzu dòng QKR77FE4 và QKR77HE4 thuộc dòng xe tải nhẹ của Isuzu là Q-series. Hiện nay quý khách hàng hay search google với nhiều tên gọi tìm kiếm như : xe tải isuzu 1.4 tấn , xe tải isuzu 1.9 tấn hoặc xe tải isuzu 2.5 tấn.

Giá xe tải Isuzu không phụ thuộc vào tải trọng mà phụ thuộc vào độ dài của chassis.
Đến với Đại lý Isuzu Vân Nam KCN Tân Bình hay Đại lý Isuzu Vân Nam Bình Dương khách hàng sẽ được tư vấn nhiệt tình và tỷ mỷ nhất. Hotline phòng kinh doanh : 0931257681.

Giá xe tải Isuzu NMR85HE4 - Niêm yết hợp đồng: (Xe tải isuzu 1.9 tấn đến 3 tấn)

 

-Giá xe tải Isuzu 1.9 tấn, 3.0 tấn thùng mui bạt (tiêu chuẩn) NMR85HE4: 684.700.000 VNĐ

-Giá xe tải Isuzu 1.9 tấn, 3.0 tấn thùng mui bạt bửng nhôm NMR85HE4: 720.700.000 VNĐ

-Giá xe tải Isuzu 1.9 tấn, 3.0 tấn thùng mui bạt bửng nâng NMR85HE4: 727.700.000 VNĐ

-Giá xe tải Isuzu 1.9 tấn, 3.0 tấn thùng kín (tiêu chuẩn) NMR85HE4: 685.700.000 VNĐ

-Giá xe tải Isuzu 1.9 tấn, 3.0 tấn thùng kín composite NMR85HE4: 706.700.000 VNĐ

-Giá xe tải Isuzu 1.9 tấn, 3.0 tấn thùng kín bửng nâng NMR85HE4: 728.700.000 VNĐ

-Giá xe tải Isuzu 1.9 tấn thùng lửng NMR85HE4: 672.700.000 VNĐ

-Giá xe tải Isuzu 1.9 tấn thùng Đông Lạnh Quyền Auto NMR85HE4: (liên hệ điện thoại và zalo :0931 257 681)

Giá xe tải Isuzu NPR85KE4 - Niêm yết hợp đồng: ( Xe tải isuzu 3.5 tấn)

-Giá xe tải Isuzu 3.5 tấn, 4.0 tấn thùng mui bạt (tiêu chuẩn) NPR85KE4: 712.300.000 VNĐ

-Giá xe tải Isuzu 3.5 tấn, 4.0 tấn thùng mui bạt bửng nhôm NPR85KE4: 753.300.000 VNĐ

-Giá xe tải Isuzu 3.5 tấn thùng mui bạt bửng nâng NPR85KE4: 758.300.000 VNĐ

-Giá xe tải Isuzu 3.5 tấn, 3.9 tấn thùng kín (tiêu chuẩn) NPR85KE4: 713.300.000 VNĐ

-Giá xe tải Isuzu 3.5 tấn, 3.9 tấn thùng kín composite NPR85KE4: 737.300.000 VNĐ

-Giá xe tải Isuzu 3.5 tấn, 3.9 tấn thùng kín bửng nâng NPR85KE4: 759.300.000 VNĐ

-Giá xe tải Isuzu 3.5 tấn thùng lửng NPR85KE4: 697.300.000 VNĐ

-Giá xe tải Isuzu 3.5 tấn thùng đông lạnh NPR85KE4: (liên hệ điện thoại và zalo :0931 257 681)

Giá xe tải Isuzu NQR75LE4 - Niêm yết hợp đồng: (Xe tải isuzu 5 tấn ngắn)

-Giá xe tải Isuzu 4.9 tấn, 5.7 tấn thùng mui bạt (tiêu chuẩn) NQR75LE4: 770.300.000 VNĐ

-Giá xe tải Isuzu 4.9 tấn, 5.7 tấn thùng mui bạt bửng nhôm NQR75LE4: 814.300.000 VNĐ

-Giá xe tải Isuzu 4.9 tấn, 5.7 tấn thùng mui bạt bửng nâng NQR75LE4: 817.300.000 VNĐ

-Giá xe tải Isuzu 4.9 tấn, 5.7 tấn thùng kín (tiêu chuẩn) NQR75LE4: 770.800.000 VNĐ

-Giá xe tải Isuzu 4.9 tấn, 5.7 tấn thùng kín composite NQR75LE4: 800.300.000 VNĐ

-Giá xe tải Isuzu 4.9 tấn, 5.7 tấn thùng kín bửng nâng NQR75LE4: 818.300.000 VNĐ

-Giá xe tải Isuzu 4.9 tấn, 6.0 tấn thùng lửng NQR75LE4: 754.300.000 VNĐ

-Giá xe tải Isuzu 5 tấn thùng Đông Lạnh Quyền Auto NQR75LE4 : (liên hệ điện thoại và zalo :0931 257 681)

Giá xe tải Isuzu NQR75ME4 - Niêm yết hợp đồng: (Xe tải isuzu 5 tấn dài)

-Giá xe tải Isuzu 4.9 tấn, 5.7 tấn thùng mui bạt (tiêu chuẩn) NQR75ME4: 816.000.000 VNĐ

-Giá xe tải Isuzu 4.9 tấn, 5.7 tấn thùng mui bạt bửng nhôm NQR75ME4: 862.500.000 VNĐ

-Giá xe tải Isuzu 5.2 tấn thùng mui bạt bửng nâng NQR75ME4: 862.600.000 VNĐ

-Giá xe tải Isuzu 4.9 tấn, 5.5 tấn thùng kín (tiêu chuẩn) NQR75ME4: 817.000.000 VNĐ

-Giá xe tải Isuzu 4.9 tấn, 5.5 tấn thùng kín composite NQR75ME4: 848.000.000 VNĐ

-Giá xe tải Isuzu 5.2 tấn thùng kín bửng nâng NQR75ME4: 863.500.000 VNĐ

-Giá xe tải Isuzu 5.5 tấn thùng kín chở Pallet NQR75ME4: 865.500.000 VNĐ

-Giá xe tải Isuzu 4.9 tấn thùng lửng NQR75ME4: 798.500.000 VNĐ

-Giá xe tải Isuzu 5 tấn thùng Đông Lạnh Quyền Auto NQR75ME4 : (liên hệ điện thoại và zalo :0931 257 681)

Giá xe tải Isuzu FRR90NE4 - Niêm yết hợp đồng: (Xe tải isuzu 6.5 tấn dài)

-Giá xe tải Isuzu 6.5 tấn thùng mui bạt (tiêu chuẩn) FRR90NE4: 905.000.000 VNĐ

-Giá xe tải Isuzu 6.5 tấn thùng mui bạt bửng nhôm FRR90NE4: 959.100.000 VNĐ

-Giá xe tải Isuzu 5.9 tấn thùng mui bạt bửng nâng FRR90NE4: 958.100.000 VNĐ

-Giá xe tải Isuzu 5.8 tấn, 6.3 tấn, 6.5 tấn thùng kín (tiêu chuẩn) FRR90NE4: 908.100.000 VNĐ

-Giá xe tải Isuzu 5.8 tấn, 6.3 tấn, 6.5 tấn thùng kín composite FRR90NE4: 947.100.000 VNĐ

-Giá xe tải Isuzu 6.0 tấn thùng kín bửng nâng FRR90NE4: 963.100.000 VNĐ

-Giá xe tải Isuzu 6.0 tấn thùng kín 6 cửa  FRR90NE4: 922.100.000 VNĐ

-Giá xe tải Isuzu 6.7 tấn thùng lửng FRR90NE4: 887.100.000 VNĐ

-Giá xe tải Isuzu 5 tấn thùng Đông Lạnh Quyền Auto FRR90NE4: (liên hệ điện thoại và zalo :0931 257 681)

Giá xe tải Isuzu FVR34UE4 - Niêm yết hợp đồng: (Xe tải isuzu 7 tấn siêu dài)

-Giá xe tải Isuzu 7.4 tấn thùng kín (tiêu chuẩn) FVR34UE4: 1.402.000.000 VNĐ

-Giá xe tải Isuzu 7.4 tấn thùng kín composite FVR34UE4: 1.452.000.000 VNĐ

-Giá xe tải Isuzu 7.5 tấn thùng mui bạt (tiêu chuẩn) FVR34UE4: 1.394.000.000 VNĐ

-Giá xe tải Isuzu 7.1 tấn thùng mui bạt bửng nhôm FVR34UE4: 1.453.000.000 VNĐ

-Giá xe tải Isuzu 7.9 tấn thùng lửng FVR34UE4: 1.367.000.000 VNĐ

-Giá xe tải Isuzu 7.0 tấn thùng Đông Lạnh Quyền Auto FVR34UE4: (liên hệ điện thoại và zalo :0931 257 681)

Giá xe tải Isuzu FVR34QE4 - Niêm yết hợp đồng: (Xe tải isuzu 8 tấn ngắn)

-Giá xe tải Isuzu 8.6 tấn thùng kín (tiêu chuẩn) FVR34QE4: 1.338.900.000 VNĐ

-Giá xe tải Isuzu 8.7 tấn thùng mui bạt (tiêu chuẩn) FVR34QE4: 1.332.400.000 VNĐ

-Giá xe tải Isuzu 8.9 tấn thùng lửng FVR34QE4: 1.313.400.000 VNĐ

-Giá xe tải Isuzu 8.0 tấn thùng Đông Lạnh Quyền Auto FVR34QE4: (liên hệ điện thoại và zalo : 0931 257 681)

Giá xe tải Isuzu FVR34SE4 - Niêm yết hợp đồng: (Xe tải isuzu 8 tấn dài)

-Giá xe tải Isuzu 8.0 tấn thùng kín (tiêu chuẩn) FVR34SE4: 1.370.500.000 VNĐ

-Giá xe tải Isuzu 8.1 tấn thùng mui bạt (tiêu chuẩn) FVR34SE4: 1.365.000.000 VNĐ

-Giá xe tải Isuzu 8.5 tấn thùng lửng FVR34SE4: 1.342.000.000 VNĐ

-Giá xe tải Isuzu 8.0 tấn  thùng Đông Lạnh Quyền Auto FVR34SE4: (liên hệ điện thoại và zalo :0931 257 681)

Giá xe tải Isuzu FVM34TE4 - Niêm yết hợp đồng: (Xe tải isuzu 15 tấn ngắn)

-Giá xe tải Isuzu 15.3 tấn thùng kín (tiêu chuẩn) FVM34TE4: 1.681.100.000 VNĐ

-Giá xe tải Isuzu 15.5 tấn thùng mui bạt (tiêu chuẩn) FVM34TE4: 1.676.600.000 VNĐ

-Giá xe tải Isuzu 15.7 tấn thùng lửng FVM34TE4: 1.654.600.000 VNĐ

-Giá xe tải Isuzu 15.0 tấn thùng Đông Lạnh Quyền Auto FVM34TE4: (liên hệ điện thoại và zalo :0931 257 681)

Giá xe tải Isuzu FVM34WE4 - Niêm yết hợp đồng: (Xe tải isuzu 15 tấn dài)

-Giá xe tải Isuzu 14.8 tấn thùng kín (tiêu chuẩn) FVM34WE4: 1.701.100.000 VNĐ

-Giá xe tải Isuzu 15.1 tấn thùng mui bạt (tiêu chuẩn) FVM34WE4: 1.693.100.000 VNĐ

-Giá xe tải Isuzu 15.4 tấn thùng lửng FVM34WE4: 1.666.100.000 VNĐ

-Giá xe tải Isuzu 15.0 tấn thùng Đông Lạnh Quyền Auto FVM34WE4: (liên hệ điện thoại và zalo :0931 257 681)

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

0931.257.681